Bölüm Tanıtımı Hemşirelik

Bölüm Tanıtımı

 

Bugün sağlık hizmetleri, en hızla gelişen dinamik endüstriler arasında yer alır. Hemşirelik bu alanın en önemli dallarından biridir. Hemşire; birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde birey, aile ve toplum için hemşirelik bakımını planlayan, uygulayan ve değerlendiren sağlık profesyonelidir.

Hemşirelik Bölümü öğrencileri 4 yıllık eğitimleri süresince uygulamalarının çok büyük bir kısmını aynı kampus içersinde bulunan Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ nde yapmaktadırlar. 2012-2013 eğitim öğretim yılına kayıt yaptıracak olan öğrenciler intörn siitemi ile eğitimlerini sürdüreceklerdir.

 

Hemşireler mezuniyetlerini takiben, kamuya ve özel sektöre ait hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, yaşlı bakım evlerinde, okullarda, özel gruplara yönelik (çocuk, yaşlı, özürlü vb) kurulmuş olan bakım ve eğitim merkezlerinde, işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda ve acil sağlık hizmetlerinde klinisyen, eğitimci, yönetici, koordinatör ve bunların yanı sıra üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.

 

AMAÇ

Sağlık lisans programının amacı: Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren hür ve bilimsel düşünce gücüne; geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda, bilgili ve becerikli, günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişimlere duyarlı, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda bakım gereksinimini mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilecek, aynı zamanda sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirebilecek, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi ve sağlık araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ve ilkelerini göz önünde bulundurabilecek nitelikte profosyonel sağlık elemanı yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ

Dalında temel bilgi ve becerilerle donatılmış, konusunda derinlik kadar genişlik, uyum ve grup halinde çalışabilme özellikleri kazanmış; analiz, sentez ve tasarım yeteneklerine sahip; yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş bireyler yetiştirmektir.

 

e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama