Yönetim


Prof.Dr. Ümit DÜNDAR

Dekan V.

 


Dr.Öğretim Üyesi Pakize ÖZYÜREK
Dekan Yardımcısı 


Dr.Öğretim Üyesi Emin İBİLİ
Dekan Yardımcısı 

Hacer KÖDÜRGÜ 
Fakülte Sekreter V.

 

e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama